ORTODONTİ

Ortodonti nedir?

Ladent grup ortadonti işlemlerinde en güvenilir ağız ve diş sağlığı uzmanlarıyla yanınızdadır.

Ortodonti, diş hekimliğinin diş ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen uzmanlık alanıdır. Ortodonti, latince de düz anlamına gelen “ortos” ve diş anlamına gelen “dontos” kelimelerinden köken alan bir sözcüktür.

Ortodontist kimdir?

Ortodontist, diş ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavi konusunda uzmanlaşan diş hekimidir. Ortodontist olabilmek için öncelikle diş hekimliği fakültesini bitirmek sonrasında da dört yıl veya daha fazla süren bir uzmanlık veya doktorayı tamamlamak gerekmektedir. Bu eğitim esnasında ortodontist, diş hareketini kontrol etmek (ki bu girişimlerin genel adı ortodontidir) ve yüz gelişimini yönlendirmek (bu yaklaşımı yüz ve çene ortopedisi olarak adlandırılabilir) için gerekli bilgileri öğrenir. Uzmanlık veya doktora eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış olan diş hekimi, ortodontist ünvanını kullanabilir.

Ortodontik bozuklukların olası nedenleri nelerdir?

Süt dişlerindeki çürükler “nasıl olsa değişecek” mantığıyla tedavi edilmemiş, zamanından önce dişler çekilmiş , fluor ve fissür koruyucu işlemleri göz ardı edilirse.

Genetik faktörler: İskeletsel bozukluğu olan bireylerde soy geçmişte benzer anomalinin olup olmadığı önemlidir. Kalıtsal diş eksiklikleri, çapraşıklık, dar üst çene problemleri kalıtımsal olarak yansımaktadır. Ortodontik sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çocukları süt dişlenme döneminden itibaren düzenli olarak diş hekimine kontrole götürmek gerekir.

Bazı kas bozuklukları da ortodontik sorunlara sebep olabilir.

Kulak,burun,boğaz problemleri: Burun, geniz eti ve bedemcik iltihabı solunumu gibi çene kemiklerinin şekil oluşumuna engel olabilir ve diş sürme bozukluğu oluşturabilir.

Kötü alışkanlıklar: Biberon kullanma, uzun süre yalancı emzik veya dudak emme, parmak emme, dil emme, kalem ısırma gibi alışkanlıklar çene ve diş yapısında ortodontik sorunlara yol açabilir.

Ortodontik tedavinin yaşı nedir?

Laledent grup olarak uzmanlarımızın görüşüyle her yaşa bu tedavi sağlanmaktadır.

Ortodontik tedavi her yaşa uygulanmaktadır. İskeletsel bir sorun yoksa ve yalnızca dişlerde çapraşıklık varsa bu sorunlar, her yaşın ortodontik tedavi görmesiyle düzeltilir. Kişinin yaşı sadece operasyonun süresini etkilemektedir. Fakat iskeletsel bir sorun varsa, ergenlik döneminin sonuna kadarbu sorunların tedavisi ortopedik yaklaşımlarla düzeltilmektedir. yetişkin dönemde bu gibi iskeletsel bozukluklar, ortognatik cerrahi işlemleri ile birlikte sürdürülen ortodontik tedavi yöntemiyle tedavi edilebilir. Estetik görünmeyen teller (şeffaf braketler), dişlerin arka kısmına yerleştirilen teller (Lingual teknik) ve şeffaf kalıplarla (invisalign) dişler tedavi edilebilmektedir.

Ortodontik tedavi ne kadar gereklidir?

Ortodontik tedavi, çeneler arasındaki uyumsuzluğu ve dişlerdeki çapraşıklığı gidererek sadece estetiğe bağlı olmayıp, ileride olması muhtemel dişeti hastalıkları ve alt çene eklemindeki sorunların önlemenin ve çiğneme fonksiyonunu ve bozuk olan konuşmayı düzeltmeye yardımcı olmaktadır. Dişlerdeki çapraşıklıkların düzeltilmesi olarak bilinen ortodontik tedavi, çeşitli tedavi tekniklerini de barındırır. Ağızdaki ortodontik sorununa bağlı olarak fonksiyonel apareyler, sabit apareyler ve hareketli apareyler ile tedaviler yapılmaktadır. Çok karmaşık olmayan ortodontik sorunlar, hasta tarafından takılıp çıkartılabilen plastik hareketli apareyler ile sağlanmaktadır. Üst veya alt çenenin yetersiz gelişimi ve aşırı gelişimi için fonksiyonel apareyler denilen çenelerin belirli bir yöne doğru gelişmesine destek olan araçlar büyüme ve gelişim döneminde kullanılır. Ortodontik tedavide daha geniş yer tutan sabit apareyler, dişlere yapıştırılan braket olarak isimlendirilen araçların üzerindeki oluklara yerleştirilen tellerin dişleri hareket ettirmesi felsefesi ile etki gösterir. Bu temel apareyler dışında yardımcı birçok aparey vardır. Aktif ortodontik tedaviler tamamlandıktan sonra, yapılan tedavilerde geri dönmeleri, bozulmaları önlemek için pekiştirme tedavileri önemlidir. Tedavi dönemi için pasif çeşitli apareyler kullanılmaktadır.

Ortodontik tedavinin asıl hedefleri; konuşma fonksiyonunun düzeltilmesi, çiğneme fonksiyonunun düzeltilmesi, estetiğin sağlanması, ağız hijyeninin olumlu sağlanmasına yardımcı olunması ve hastanın toplum içinde kendine olan güvenini artırmaktadır. 

Ortodonti, KBB (kulak, burun, boğaz) uzmanları ile çalışarak hastanın burun solunumu yapabilmesini sağlamaktadır. Çene cerrahları veya plastik cerrahları ile erişkin hastalardaki iskeletsel bozuklukların giderilmesinde, dudak ve damak yarıklı bebeklerin veya çocukların tedavisinde ortak çalışmaktadır. 

Süt dişlerinin zamanından önce çekilmesinin ve süt dişlerindeki çürüklerin; ortodontik bozukluklara, daimi dişlerin çene kemiği içerisinde gömük kalmasına nedende olmaktadır. 

Ortodontik açıdan süt dişlerinin önemi nedir?

Süt dişleri, doğumdan sonra 6. ayda belirli bir sırayla çıkmaya başlarlar. Yaklaşık 2,5 yaşındaki bir çocukta tüm süt dişleri çıkmıştır. Alt ve üst çene kısımlarında 20 tane süt dişi, 6 yaşına gelinceye dek ağızda kalır. 12 yaşına kadar tüm süt dişleri, yerlerine daimi dişler çıkar. Bu dönemde süt dişlerde oluşan büyük çürükler ve erken süt dişi kayıpları, daha arkada bulunan dişlerin bu boşluklara doğru hareketi sonucu çapraşıklıklara ve daimi dişlerin çıkamayarak gömük kalmalarına sebep olur. Bu nedenle, süt dişlerinin sağlıklı olarak ağızda kalmaları çok önemlidir. Ortodontik bozukluklarında süt dişinin dışında da sorunlarlar vardır. Ortodontik bozukluklar, genetik olarak anne-baba veya daha büyük aile üyelerinden çocuklara geçebilmektedir. Ayrıca bebeklik döneminde biberon, yetersiz anne sütü, yalancı emzik kullanımı gibi etkenlerde yanlışlar; bebeklik veya çocukluk dönemindeki dudak emme, parmak emme, dil itimi ve ağızdan solun gibi kötü alışkanlıklar ortodontik bozukluklara yol açmaktadır.